Home | Wat is WAC | Wat doet WAC | Actueel | Doelgroepen | Projecten | Links | Contact

 

 Actueel

 Knelpunten

 Slimme oplossingen


Actueel

Starterswoningen: WAC Hoogeveen denkt mee!!!

Volgens cijfers van VROM zijn er duizenden starters op zoek naar een woning. Het probleem is dat er te weinig goedkope woningen beschikbaar zijn.

Er komt meer aandacht voor het ontwikkelen en bouwen van starterswoningen.
Een knelpunt hierbij is dat de woonkwaliteit onder druk staat. Volgens het Bouwbesluit is een berging niet meer verplicht in een woning. Gevolg is dat hierdoor de gebruikskwaliteit in het geding is.

Dit is nu juist een van de speerpunten waar de WAC zich sterk voor maakt.
Daarom heeft WAC het op zich genomen om mee te denken en doen in het ontwikkelen van plannen voor goedkope woningen voor starters. Zij doet dit in samenspraak met de gemeente en woningcorporaties.

 


 

WAC Hoogeveen is aangesloten bij de landelijke stichting VACpunt Wonen