Home | Wat is WAC | Wat doet WAC | Actueel | Doelgroepen | Projecten | Links | Contact

 
 Doelgroepen


Doelgroepen

 • Sociale woningbouw.
  Dit betreft huurwoningen, herstructureringsprojecten, openbare
  gebouwen m.b.t de algemene toegankelijkheid.
   
 • Zorgwoningen.
  Hierbij gaat het om woningen waarbij naast het woonaspect ook
  sprake is van een zorgfunctie, bedoeld voor mensen met een geeste-lijke en/of lichamelijke beperking.
   
 • Seniorenwoningen.
  Er wordt gekeken naar de kwaliteit van wonen voor ouderen waarbij het mogelijk gebruik van hulpmiddelen een grote rol speelt.
   
 • Particulieren.
  Ook aspirant-kopers kunnen van de deskundigheid van de WAC
  gebruik maken. Aan de hand van de bouwtekening kan de WAC aan particulieren advies uitbrengen met als doel het verhogen van de woon/gebruikskwaliteit.

 

WAC Hoogeveen is aangesloten bij de landelijke stichting VACpunt Wonen