Home | Wat is WAC | Wat doet WAC | Actueel | Doelgroepen | Projecten | Links | Contact


 Wat doet WAC?

 Beoordeling

 Advisering

 Particulier advies

 Voorbeelden


Wat doet WAC?

Met beoordelen en adviseren over goed wonen kan iedereen zijn voordeel doen: jonge stellen die voor het eerst een huis kopen, huurders die betrokken zijn bij een renovatie, maar ook professionals zoals architecten, aannemers of verhuurders.

Woon Kwaliteit Onderzoeken (WKO's) maken deel uit van de taken van de Woon Advies Commissie.
Het WAC verzamelt en bundelt alle rapporten zodat er een goed beeld ontstaat van de gebruikskwaliteit en van energiebesparende maatregelen.

Woon Advies Commissie Hoogeveen is d� specialist op het gebied van gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.

Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en op onderzoek naar de ervaringen van bewoners.

 

WAC Hoogeveen is aangesloten bij de landelijke stichting VACpunt Wonen