Home | Wat is WAC | Wat doet WAC | Actueel | Doelgroepen | Projecten | Links | Contact

 
 Wat is WAC?

 Werkwijze

 Gebruikskwaliteit

 WoonKwaliteitWijzer


WoonKwaliteitWijzer

Wat de WoonKwaliteitWijzer wezenlijk onderscheidt van andere handboeken is het uitgangspunt: het dagelijks gebruik van de woning en de woonomgeving. De kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op de activiteiten van mensen in en rond het huis. In de WoonKwaliteitWijzer zijn de kennis en ervaring verwerkt van de Adviescommissies Wonen, die zich op lokaal niveau al meer dan vijftig jaar sterk maken voor gebruikskwaliteit.

De WoonKwaliteitWijzer biedt:

  • Een integrale visie op de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.
  • Concrete richtlijnen voor en adviezen over woningen en woonomgevingen.
  • Informatie over woningrenovatie, herstructurering, besluitvormingsprocessen en huurderbelangen (in samenwerking met de Woonbond).
  • Actuele thema’s zoals levensloopbestendig bouwen, geluid, energiebesparing, domotica, binnenmilieu, gezondheid en veiligheid.
  • De laatste ontwikkelingen op het gebied van milieueisen, duurzaam bouwen, energie, communicatievoorzieningen, wet- en regelgeving (conversie Bouwbesluit).

 


WAC Hoogeveen is aangesloten bij de landelijke stichting VACpunt Wonen